บริการขนส่งทางบก

ไพลอต กรุ้ป มีรถบรรทุก 4 ล้อ, หกล้อ และ รถหัวลากคอนเทนเนอร์ ทั้งตู้แห้ง และตู้เย็น ให้บริการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งขนส่งในประเทศ และ นำเข้าส่งออก