top of page
Container Ship

Sea Freight

การส่งสินค้าทางทะเล

สินค้าจำนวนมาก ส่งได้ 200 กว่าประเทศทั่วโลก พร้อมบริการทั้ง FCL และ LCL

Sea Freight การส่งสินค้าทางทะเล

เราเป็นผู้ให้บริการส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight) เป็นบริการส่งสินค้าที่เหมาะกับสินค้าจำนวนมากไปต่างประเทศ เพราะจะได้คุ้มค่ากับการขนส่ง เราสามารถส่งได้ 200 กว่าประเทศ ที่มีท่าเรือ ที่เป็นการให้บริการเเบบ Port to Port และพร้อมให้บริการแบบ Door to Door อำนวยความสะดวกสำหรับความต้องการของสังคมรุ่นใหม่

บริการขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับการขนาดสินค้าที่มีขนาด 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป หรือน้ำหนักสินค้าที่มีน้ำหนัก 300 กิโลกรัมขึ้นไป จะได้คุ้มค่า คุ้มเวลาในการขนส่ง เพราะการขนส่งททางทะเลใช้เวลานานกว่าส่งทางเครื่องบิน เวลาในการทำการสำหรับทวีปเอเชีย 20 - 30 วัน เวลาในการทำการสำหรับทวีปยุโรป 25-50 วัน 

*ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางและไม่รวมระยะเวลาเดินพิธีการศุลกากร

บริการการส่งสินค้าทางเรือ

Website-18.png

FCL Full Container Loading

ส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์

ตั้งแต่ขนาด 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป 

Website-19.png

LCL Less Container Loadding

ส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่

ขนาด 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป 

TMBA.JPG

Logistics Standard
มาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของเรา

บริการของเรา

ลิ้งก์ที่คุณอาจจะสนใจ

Website-12.png
Website-15.png
Website-13.png
Website-16.png
Website-14.png
Website-17.png
bottom of page