top of page
DJI_0416.jpg

Transportation

รถขนส่ง

เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ครบวงจร ตั้งแต่ รถบรรทุก 4 ล้อ ไปจนถึง รถ 10 ล้อ

Transportation รถขนส่ง

ด้วยความพร้อมของเราการขนส่งทางบกถือเป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ ด้วยปริมาณของสินค้าที่อยู่บนท้องถนน

จำนวนมากทำให้การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ทุกอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรวดเร็วคือความปลอดภัยต่อสังคม รถบรรทุกของเราติด GPS ติดตามความเร็ว

การรับผิดชอบต่อสังคมก็สำคัญด้วยเช่นกัน

รถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้

รถบรรทุกสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เหมือนกัน เหมาะสำหรับสินค้าจำนวนมาก ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงจะเหมาะสมที่สุด

Transportation ของเรา

พร้อมทั้งท่ารถของเราเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

IMG_7914_edited.jpg

รถบรรทุก 4 ล้อ

*เข้ารับเอกสารและสินค้าที่ไม่ใหญ่จนเกินไป

IMG_7903.jpg

รถบรรทุก 6 ล้อ

DJI_0573.jpg

รถบรรทุก 10 ล้อ

บริการของเรา

ลิ้งก์ที่คุณอาจจะสนใจ

Website-12.png
Website-15.png
Website-13.png
Website-16.png
Website-14.png
Website-17.png
bottom of page