top of page

Cold Storage คลังสินค้าแบบเย็น

ความชื้นความเย็นเป็นมาตรฐานสำหรับคลังสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าแปรรูปที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เราสามารถรองรับสินค้าได้หลากหลายทุกประเภท เพราะเรารู้ดีว่าสินค้าในระบบเศรษฐกิจที่ความต้องการอย่างไร

IMG_7927.jpg

คลังสินค้าแบบเย็น

Cold Storage

เหนือกว่าคลังสินค้าธรรมดา ตอบโจทย์ Supply chain พร้อมในทุกด้าน

จุดเด่นที่มากกว่าคำว่ามาตรฐาน

เรามี transportation ที่เป็นของเราเองทำให้การกระจายสินค้าทำได้อย่างทันที เพิ่มความรวดเร็ว

- ควบคุมสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

- จัดการพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Storage Capacity)

- ป้องกันสินค้าเสียหาย (Safety Stock) 

IMG_7951.jpg

Supply chain มีความหลากหลาย คลังสินค้าธรรมดาอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้เทียบเท่ากับคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิของเรา

IMG_7930.jpg

การจัดการที่เชื่อมโยงทุกอย่าง

Pilot Logistics คือคำตอบของท่านที่จะให้เราดูแลทุกเรื่องธุรกิจของคุณ

คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

บริการของเรา

ลิ้งก์ที่คุณอาจจะสนใจ

Website-12.png
Website-15.png
Website-13.png
Website-16.png
Website-14.png
Website-17.png
bottom of page