บริการขนส่งทางอากาศ และ courier

      ไพลอตกรุ้ปมีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผ่านสายการบินมืออาชีพไปยังสนามบินปลายทางทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขนาดเล็กหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก. เราให้บริการที่มีคุณภาพหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การส่งสินค้าผ่านเที่ยวบินตรง, เที่ยวบินต่อ และ courier เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า