top of page

LCL กับ FCL ต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าการส่งสินค้าทางเรือนั้นต่างกับการส่งแบบ courier (ส่งด่วนทางเครื่องบิน) เพราะการส่งทางเรือสินค้าต้องมีจำนวนมากพอที่จะคุ้มค่ากับราคาในการส่ง ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งกันมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจกันระหว่างประเทศ


LCL - less container load คือ คือส่งเเบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าแบบแบ่งตู้คอนเทนเนอร์ ในตู้เดียวมีสินค้าจากหลายเจ้า รวมส่งเป็นตู้เดียว


FCL - full container load คือการบรรทุเต็มตู้คอนเทนเนอร์ นั่นก็คือของจำนวนนวนมากพอที่จะใส่ในตู้ container เดียวได้
bottom of page