บริการขนส่งทางทะเล

     ไพลอต กรุ้ป มีความมุ่งมั่นในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีคุณภาพ คลอบคลุม 6 ทวีป ได้แก่ เอเชีย, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ออสเตรเลีย, อาฟริกา และยุโรป. ซึ่งคลอบคลุมเขตการค้าสำคัญมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก.

ปัจจุบันไพลอตให้บริการ:

การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์(FCL)

การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์(LCL).