เกี่ยวกับเรา

     ไพลอต กรุ้ป ก่อตั้งเมื่อปี 1996 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี กับการรับบริการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

ไพลอตกรุ้ปประกอบด้วยหกบริษัทหลัก ที่มุ่งมั่นนำเสนอบริการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
กลุ่มบริษัท

Air and Sea International services. Inbound and Outbound
services. Door to door services. Logistics services. Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC) Consolidate shipment from
China. Courier both document and goods. Insurance services in
transportation, Warehousing and packing, Marine shipment both
Inbound and Outbound

Main local service all over Thailand. 4 wheels, 6 wheels and 10
wheels truck. Tractors Head, Flat bed semi trailer and Chassis.
Container semi trailer service. Container haulage. Delivery both
Inbound and Outbound consignments and Door to door service

Customs broker association number 160. Completed installation
of Electronic Data Exchange (EDI) for fastest, most punctual and
accurate service. Clearance, pick up/ delivery, documentation
management, special handling and packing for both Inbound and
Outbound shipment.
Fast convenient service in both sea and air shipment

Very outstanding in FCL service especially in Japan, Intra Asia
Pacific and Europe both Inbound and Outbound shipments.
Customized, value-added services to meet global supply chain
needs. Assemble resources and capabilities with those
complementary services vendors to deliver a comprehensive
logistics solutions.

company provides very outstanding in LCL consolidation service
especially in Japan and Intra Asia Pacific both Inbound and 
Outbound shipments.